Phone: +359 888 891736     Email: office@arkigraf.com

Консултиране

Специалистите в Акриграф ООД предлагат високо качество на консултантските услуги. Доброто познаване на законовата нормативна уредба и указанията за нейното прилагане е едно от изключителните предимства на архитектурното студио. Големият опит в проучванията и изготвянето на инвестиционни проекти осигурява на клиентите надеждна оценка на имотите, възможностите за застрояване и допустимостта на инвестиционните намерения.

Потърсете ни, ако желаете за получите професионално консултиране за:

  • проучвания, свързани с недвижими имоти, възможности за застрояване в УПИ и примерни схеми – модели – на застрояването при спазване показателите за застрояване на имота и територията.
  • консултации по приложение на ЗУТ и поднормативните актове
  • изготвяне на подробни устройствени планове и изменения;
  • проучване на възможностите за ремонти, реконструкция и обновяване на сгради и терени; смяна предназначението на обекти и имоти
  • предварителни проучвания и анализи, необходими за изготвяне на бизнес планове;
  • предпроекти проучвания и анализ на обекти със статут – паметници на културата
  • интериорни решения и преустройства