Жилищна сграда с ателие и гаражи

Описание на проекта: Високоетажна жилищна сграда с ателие и гаражи, ,

  • Функционален тип – Жилищен комплекс
  • Година на проектиране – 2014г.
  • Местоположение – гр. София, зона “Левски-Г”, р-н “Подуяне”
  • Инвеститор – Юнивърсъл ООД
  • Описание – Проектът обхваща решение за застрояване на поземления имот с ЖИЛИЩНА СГРАДА – високоетажна на 6/8 етажа и 1 терасовиден етаж. И Магазин като самостоятелна сграда – допълващо застрояване с височина до 3,60м.

Проектираната жилищна сграда се състои от 1 приземен етаж, 5/7 надземни етажна и един терасовиден, с два входа. На партера са проектирани самостоятелни гаражи. На всички горни етажи се предвиждат жилища. Сградата е жилищна като процентът на жилищата в нея над 60%.

  • РЗП – 5490,10 кв.м.